God selskabsledelse (arkiv)

God selskabsledelse

Boliga Gruppen A/S er afnoteret Nasdaq OMX pr. 19/11 2021 kl. 17:00.

Siden opdateres ikke efter Boliga Gruppens afnotering.

 

Boliga Gruppen A/S er underlagt Anbefalingerne for god Selskabsledelse, som er udarbejdet af komitéen for god Selskabsledelse. Anbefalingerne er tilgængelig på komitéens hjemmeside corporategovernance.dk.

I nedenstående redegørelse tager Boliga Gruppen A/S stilling til de enkelte anbefalinger.

Nedenstående overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktion og bestyrelse i Boliga Gruppen A/S er vedtaget på Boliga Gruppen A/S’ (tidl. Euroinvestor.com A/S’) ordinære generalforsamling d. 24. marts 2017: