God selskabsledelse

God selskabsledelse
Boliga Gruppen A/S er underlagt Anbefalingerne for god Selskabsledelse, som er udarbejdet af komitéen for god Selskabsledelse. Anbefalingerne er tilgængelig på komitéens hjemmeside corporategovernance.dk. Som følge af, at Boliga Gruppen A/S er et dansk børsnoteret selskab, er Selskabet forpligtet til at redegøre for dets efterlevelse af komitéens anbefalinger i henhold til “følg eller forklar”-princippet.

I nedenstående redegørelse tager Boliga Gruppen A/S stilling til de enkelte anbefalinger.

Nedenstående overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktion og bestyrelse i Boliga Gruppen A/S er vedtaget på Boliga Gruppen A/S’ (tidl. Euroinvestor.com A/S’) ordinære generalforsamling d. 24. marts 2017: