Vederlagspolitik og vederlagsrapport (arkiv)

Boliga Gruppen A/S er afnoteret Nasdaq OMX pr. 19/11 2021 kl. 17:00.

Siden opdateres ikke efter Boliga Gruppens afnotering.

Vederlagspolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med selskabslovens §§ 139 og 139 a og kan findes her, så længe vederlagspolitikken er gældende.

Vederlagspolitikken er med tilstrækkelig majoritet godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. april 2021. Da ingen aktionærer har anmodet om en fuldstændig redegørelse er der ikke foretaget en fuldstændig opgørelse over de afgivne stemmer.

Boliga Gruppen A/S’ vederlagspolitik

Vederlagsrapport for regnskabsåret 2020