FAQ

Information fra Boliga Gruppen A/S efter afnotering af Nasdaq d. 19/11 – 2021

 

Køber Boliga Gruppen A/S egne aktier?

Boliga Gruppen køber for nærværende ikke egen aktier.

Det er til selskabet blevet oplyst, at hovedaktionærerne for nærværende ikke ønsker at købe egne aktier.

Hvordan indkaldes til generalforsamling?

Alle kapitalejere, der har registreret en e-mailadresse, modtager indkaldelsen til generalforsamling via e-mail og har herefter adgang til at kunne afgive brevstemme, fuldmagt eller rekvirere et adgangskort gennem Boliga Gruppens aktionærportal.

Hvordan får man adgang til Boliga Gruppens aktionærportal?

Aktionærportalen findes på linket her, hvor det er muligt for private kapitalejere at logge ind med NemID. Såfremt kapitalejer er en juridisk person, skal login foretages med brugernavn og adgangskode. På aktionærportalen kan aktionærer bl.a. tilmelde sig generalforsamlingen eller afgive fuldmagt.

Bliver årsregnskab og referat af generalforsamlingen offentliggjort?

Ja, både årsregnskabet og referatet af generalforsamlingen vil blive offentliggjort på Boliga Gruppens hjemmeside umiddelbart efter, at generalforsamlingen har været afholdt.

Udbetales der dividende?

Det besluttes på generalforsamlingen, om der udbetales dividende.

Hvilken mulighed har jeg for at handle aktier i Boliga Gruppen A/S?

Køb og salg af aktier i Boliga Gruppen A/S foregår i privat handel via egen bank, der skal give VP Securities besked, så hændelsen og herunder kapitalejeren og dennes kapitalandel bliver noteret i Boliga Gruppens ejerbog. Du er velkommen til at kontakte Boliga Gruppen, hvis du vil sikre dig, at hændelsen er registreret i vores ejerbog.

Der udstedes ikke bevis for din kapitalandel.

Er tilbuddet om køb af aktier i Boliga Gruppen A/S fra selskabets storaktionærer fortsat gældende?

Nej, fristen for købstilbuddet fra Boliga Gruppens storaktionærer udløb d. 19.november 2021 og bliver ikke forlænget.

Kræves der tvangsindløsning?

Boliga Gruppen har ikke kendskab til planer om tvangsindløsning.