Investorinformation efter afnotering

Investorinformation

Boliga Gruppen A/S er afnoteret af Nasdaq OMX pr. 19/11 2021 kl. 17:00.

Boliga Gruppen indkalder HVORDAN til generalforsamling, hvor virksomhedens økonomiske resultater og udvikling samt strategiske fokus drøftes.

Generalforsamlingen vil være Boliga Gruppens primære informationsvej – eventuelle spørgsmål fra aktionærer bedes stilles på generalforsamlingen.

Referat af generalforsamlingen og årsregnskab vil efter generalforsamlingen være tilgængeligt på Boliga Gruppens hjemmeside.

Har du spørgsmål? Gå til vores FAQ her

 

Investorinformation før afnotering